ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/12/2012
ปรับปรุง 30/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 67416
Page Views 95998
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์ฉาย โพธิอาภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0831296901
Email : kru.janchay@gmail,com
ที่อยู่ :
123 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล